valyti

valyti
2 vãlyti, -ija (-yja K), -ijo (-yjo K) tr. NdŽ žr. 1 valyti: 1. Jn(Kv), Sd Vãlija daržinę J.Jabl(Als). Trobą vãlyju Lkv. Tu pats nesveikas, dar vaiką vãlyk! Vn. Vãlijam gardus – išleido paršelius Pj. Tien (tie) tik šmeiža, tik draiko, o aš tik vãliju Pvn. Tas gijas reikės anas vãlyti, reikės balinti Šv. Jis (šepetys) nebemazgojo daugiau grindų virtuvėje, – pono drabužius valijo Blv. Čia tą pačią upę vãlijom, kur kanalas yr Eig. Girias reikėjo vãlyti – įsiveikiau Šv. Tas buvo šeštadienis, mes dar šulinę vãlijom Slnt. Sako, ka tai Vaičėnei buvę vėžys, kur mokyklą vãlijo Trk. | [Juodalksnio] lapai valija ir gydo pūliuojančias žaizdas . Vãlijo kaulą – darė operaciją Kv. | Vãlijo míegas, nėko nebturėjo Jdr. | refl. tr., intr. Kv: Jei nevãlysys, į kuprą gausi Jdr. Daba reik kuknę vãlyties: molio turu, parsinešiau jau to molio Lk. ║ Leukonija valija prisišlemštusius vidurius, o ypač kepenas .prk. gryninti: Tokiam beproteliuo reik kraują vãlyti (įšėlį mažinti) Vn. | refl.: Dega dega piningai, sako, kad anie vãlijas End.skirti (grūdus) nuo pelų ar kitų priemaišų: Vãlijo grūdus DūnŽ. Vãlija sėklą – a liks? Pj. 2. Visokius brūdus vãlijom Kv. Pusė mokyklos tų trupinių, ta gauni jau vãlyti Šv. Skaidai grobus [kiaulę papjovus], kad anie y[ra] sukibę į vieną, vãliji taukus žemėn Kl. 3. H, H172, N, K, K.Būg(Kv, Rt), NdŽ, Grg Eisi pievos vãlyti, kurmiai išraũsė End. Pievas vãlijo i pyvežė tų žagarų į šiūrę Dov. Kitas arė, sėjo, šieną pjovė ir grėbė, javus nu dirvų valijo S.Dauk. 4. refl. Karvėms, kada apsiveršiuo[ja], nevãlijas, ta duoda nagatkas Yl.
◊ kíek širdìs vãlija iki soties, ko tik norima: Ėda, kemša, kíek širdìs vãlija, i vis urza Pvn.
\ valyti; apvalyti; atsivalyti; išvalyti; nuvalyti; pavalyti; pervalyti; pravalyti; privalyti; suvalyti; užvalyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • valyti — valýti vksm. Tàvo kostiùmą nùnešiau valýti į valỹklą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • valyti — 1 valyti, vãlo, vãlė tr. KBI76, I, Š, Rtr, FrnW, DrskŽ; Sut, M, L, L102, LL19,118, ŠT174 1. ŠT1,24,38 daryti švarų šalinant nešvarumus, šiukšles, atliekas, visa, kas nereikalinga ir pan., šveisti, švarinti, kuopti: Valyti švarką KŽ. Šepetukas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • valyti — 3 vãlyti, ija, ijo intr. KŽ 1. būti naudingam, tinkamam, pritikti, priderėti: Būdvardžiai viengaliniai lenkuojas pagal trečiosios skvarmos ir valija dėl visų trijų lyčių S.Dauk. Jei numų augmenis gal išdirbti ir naudoti, be abejojimo daug… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • valyti — 5 ×vãlyti, ija ( yja), ijo ( yjo) (sl.) 1. tr. daug, nuolat vežti, siųsti: Sūnui Levosia vãlijo i vãlijo [siuntinius] Dglš. 2. tr., intr. aštriai, nemandagiai ką sakyti, atsikirsti, drėbti: Kad užeina pyktis, tai vãliju (keikiuosi) ant pusė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • valyti — 4 valyti, vãlo, vãlė žr. 1 valioti 4: Nervus suparalyžavo, persuko, rankų nevãlė Dg. Su viena ranka, su tuoj nevãlančia (apie pačią) DrskD235. | refl.: Apsirgo, nesvãlo, pavirto kab medžiu ir greitai pamirė Dg. Vėjo užpūstas, pats savę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • valymas — vãlymas sm. (1) K, I, Rtr, DŽ, KŽ, MedŽ11,466; S.Dauk, L, LL19, GTŽ, vãlymos ind. → 1 valyti: 1. ŠT178, FrnW, PolŽ1206 Bitys nora švaros, anos tą vãlymą daro Vgr. Be lizdų valymo, siaurinimo, bičių aprūpinimo maistu, didelę reikšmę silpnoms… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šepetys — šepetỹs sm. (3b) K, Rtr, Š; SD1178, SD362, šẽpetis (1) Krš, LKAI269 1. R89, MŽ117, N įnagis drabužiams, batams ar kam kitam valyti – ašutų ar šerių prismaigstyta lentutė: Apsiaustas taip pridulkėjo, ka ir su šepečiu nebgal išvalyti Krkl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvalyti — 1 apvalyti tr. Š, Rtr, DŽ1; Sut, M, L, L102, ŠT19 1. padaryti švaresnį, aptvarkyti: Apvalaũ vaiką K. Apvalyti takelį NdŽ. Apvalyti kambarius KŽ. Tamsta apvalei [namus] – švariau Krš. Reik eiti darbą dirbti, pareisi – tiktai biškį pašersi,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvalyti — 1 nuvalyti tr. Š, DŽ; Sut, L 1. J, LL286, ŠT5,212 šalinant nešvarumus, šiukšles arba ką nereikalinga padaryti švarų, nukuopti: Nuvalaũ stalą K. Nuvalyk pušnis J.Jabl. Nuvalyti batus šepečiu KŽ. Nuvalyti nosį plika ranka NdŽ. Žaizdą gerai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • braukti — braũkti, ia, ė 1. tr., intr. lengvai spaudžiant traukti kuo per ką: Braũkia su pirštu per stalą, ar dulkių nėr Jnšk. Braukiau su kepure par varpas, norėjau pamatyti, ar jau pjautini rugiai Šv. Ranka per veidą braũkti K. Plaukus priešais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”